Impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gemeenten

De Omgevingswet, de invoering daarvan spoort ambtenaren en bestuurders aan om beter integraal te gaan werken. Lagere overheden worden daar min of meer door gedwongen vanwege de invoering van De Omgevingswet. Dit is de uitkomst van de enquête, die is gehouden onder 300 publieke professionals, die zich bezig houden met de invoering van De Omgevingswet. Een van de conclusies is, dat om de invoering van De Omgevingswet soepel te laten verlopen, moet er veel gebeuren aan bijvoorbeeld de werkcultuur, de organisatiestructuur, het kennisniveau en het integraal werken

Continue reading