Tygron Geodesign Platform

Serious gaming: integraal samenwerken

Tygron Engine Serious Gaming

Wat is de Tygron Engine?

Ludanta werkt samen met Tygron. Tygron is een Nederlands bedrijf dat zich toelegt op stedelijke planning. Haar belangrijkste product is de Tygron Engine. Dat is een 3D geodesign platform voor stedelijke gemeenschappen met behulp van serious gaming en cloud computing - technologie.

Bekijk ook de video op Nu.nl over de Tygron Game.

3D Game

Gemeenschappen kunnen met behulp van een realistische 3D computer graphics omgeving, met real - life - indicatoren genomen van een geografisch informatie systeem en de stad datasets een bepaald gebied ontwerpen of opnieuw herinrichten.

serious game

Interactief experimenteren

Belanghebbenden krijgen een planningsuitdaging en een bepaald tijdsbestek waarin men interactief kan experimenteren, plannen en  onderhandelen over betere oplossingen voor de stad ontwerpen en ontwikkelingsprojecten. Zij moeten real-life-indicatoren als leefbaarheid en veiligheid meenemen in hun ontwerp binnen het vastgestelde budget en real-life overheidsvoorschriften. De Tygron Engine bundelt alle kennis per gebied en creëert daarmee een realistische 3D omgeving.

De voordelen van een Serious Game

Door het inzetten van een serious game bevorder je het integraal werken. Integraal werken betekent, dat er samenhang is in de aanpak tussen verschillende elementen. De serious game dwingt je in feite om te samenwerken. Elke beslissing in een bepaald beleidsterrein  kan invloed hebben op beslissingen in een ander domein. Tot slot zorgt de game voor een goede eenduidige informatievoorziening bij alle stakeholders.

Resultaat

De software heeft zich bewezen als tool om het planningsproces te stroomlijnen. Het vermindert rechtszaken en verhoogt sterk de return on investment voor stedelijke projecten.