Over ons

Ludanta: missie en visie van de specialist in participatie

Kijkduin Omgevingswet

Kijkduin Den Haag was het eerste gebied wat je met de Tygron Game opnieuw kon herinrichten

De Missie van Ludanta

Ludanta gelooft in een maatschappij, waarin iedereen actief meedoet. Een participatiemaatschappij waarin de stem van de burger belangrijk is. Wij willen organisaties en hun doelgroep namelijk dichter bij elkaar brengen en ervoor zorgen, dat ze een zelfde informatiepositie hebben. Door betere samenwerking kunnen maatschappelijke vraagstukken met een oplossingsgerichte aanpak sneller worden aangepakt. De burgers en klanten een stem geven, kan hierbij voor een stevige verbetering zorgen.

Onze dienstverlening bevordert participatie, maakt organisaties doelgerichter en helpt bij het waarborgen van kennis. Ludanta is ervan overtuigd, dat innovatieve toepassingen zoals Serious Gaming de kloof tussen de overheid en de burger verkleint en de participatie vergroot. 

De Visie van Ludanta

De overheid zal steeds meer gaan vragen van de burger. Mensen blijven bijvoorbeeld gezonder en zullen gemiddeld een langer leven hebben. Dit gegeven zal van blijvende invloed zijn op de verzorgingsstaat hoe we die nu kennen. Budgetten blijven namelijk onder druk staan en het is niet vanzelfsprekend meer, dat de overheid alles regelt voor de burger. In de nieuwe Omgevingswet krijgen de burger en andere belanghebbenden meer invloed op het inrichten van de eigen leefomgeving.

Wij zijn er van overtuigd, dat de overheid met behulp van Serious Gaming lastige onderwerpen eenvoudiger en leuker kan maken. Door de inzet van Serious Gaming is het bijvoorbeeld makkelijker om elke belanghebbende een stem te geven. Dit resulteert weer in een sneller besluitvormingsproces. 

Serious Gaming zal steeds meer gemeengoed worden en ondersteunen bij het verduidelijken van lastige vraagstukken zoals bijvoorbeeld het opstellen van een bestemmingsplan of het opzetten van een buurtvisie. Dit zorgt namelijk voor lagere kosten en een breder draagvlak onder alle belanghebbenden. Wij helpen gemeentes en maatschappelijke organisaties op een leuke manier om de stem en mening van allerlei mensen samen te laten komen en op een slimme manier te waarborgen. Wij volgen daarom de discussie over burgerparticipatie op de voet. Daarnaast houden we de technologische ontwikkelingen en innovaties op het gebied van serious gaming goed bij.