Onze diensten

Een greep uit onze projecten
die wij hebben gerealiseerd

Serious Gaming en de nieuwe Omgevingswet

In opdracht van de gemeente Den Haag voert Ludanta een opdracht uit voor het project ‘Implementatie Nieuwe Omgevingswet'. In deze opdracht kunnen ambtenaren ervaren, wat de nieuwe Omgevingswet voor hen zal betekenen.

Participatie kwetsbare ouderen

In opdracht van Lijn1 Haaglanden en de Huisartsengroep van Loosduinen voeren we een onderzoek uit over verschillende thema’s rondom kwetsbare ouderen. Thema's zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, vallen, zelfstandigheid, participatie en de zorgvraag komen in een enquête voor de doelgroep aan bod.

Het Praat Mee Platformoplossend

In opdracht van Commissie Loosduinen in Den Haag hebben we een participatieplatform opgestart voor de Notenbuurt. De wijkbewoners kunnen zich hiermee namelijk op de hoogte houden over ontwikkelingen in de buurt.

Presentatie Omgevingswet Serious Gaming

Tygron Dynamische 3D model

In opdracht van de gemeente Den Haag voert Ludanta een opdracht uit voor het project ‘Implementatie Nieuwe Omgevingswet‘. In deze opdracht kunnen ambtenaren ervaren, wat de nieuwe Omgevingswet voor hen zal betekenen.

De nieuwe Omgevingswet bevordert het integraal werken

De Omgevingswet treedt begin 2021 in werking. Voor die tijd moet er veel gebeuren. Het doel van het project is om het beste uit de gemeentelijke organisatie te halen. We willen ambtenaren zelf laten ervaren, wat het is om geïntegreerd en in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken. Dat betekent, dat de relevante ambtenaren gezamenlijk en niet alleen vanuit de functie, maar meer als regisseur initiatieven van burgers en ondernemers ondersteunt.

Tygron Dynamische 3D model

Met behulp van de Tygron Dynamische 3D model kunnen ambtenaren van bijvoorbeeld de Bestuursdienst, Dienst Stedelijke Ontwikkeling, Onderwijs Cultuur en Welzijn, Publiek Zaken & Stadsbeheer samen een ontwerp maken voor een specifiek gebied of wijk. In een volgende fase zullen namelijk niet alleen ambtenaren, maar ook bewoners en ondernemers gaan ervaren hoe in 2019 de nieuwe Omgevingswet met de game vorm wordt gegeven.

Participatie kwetsbare ouderen

In opdracht van Lijn1 Haaglanden en de Huisartsengroep van Loosduinen voeren we een onderzoek uit over verschillende thema’s rondom kwetsbare ouderen. Thema’s zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, vallen, zelfstandigheid, participatie en de zorgvraag komen in een enquête voor de doelgroep aan bod.

Huisartsen kunnen zo bijvoorbeeld inspelen op de te verwachten zorgvraag en andere zorgprofessionals inschakelen. Dit alles met het doel om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten participeren in onze samenleving. Een langere zelfstandigheid van kwetsbare ouderen is weer goed om de grote stijging van onze zorgkosten verder in te dammen.

Lijn1 Haaglanden ontwikkelt namelijk netwerken in de wijken en bieden organisaties en professionals zowel op wijk- als regionaal niveau strategisch advies en ondersteuning. Het huidige systeem in de zorg voldoet niet meer. Daarom zet Lijn 1 in op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Lijn1 werkt daarom samen met bijvoorbeeld professionals, zorgpartners, gemeentes en zorgverzekeraars in wijken, buurten en in de regio.

Vanuit de verbinding van de brede eerste lijn met andere professionals en bewoners in de wijk ontstaan nieuwe ziens- en werkwijzen. Deze zijn gericht op een gezonde wijk met gezonde burgers. We voeren dit uit met het online platform van Synmind. Het ‘Praat mee’ platform: Het vergroten van burgerparticipatie.

Het Praat Mee Platform

Praat mee platform Notenbuurt

In opdracht van Commissie Loosduinen in Den Haag hebben we een participatieplatform opgestart voor de Notenbuurt. De wijkbewoners kunnen zich hiermee namelijk op de hoogte houden over ontwikkelingen in de buurt. Ze kunnen hun mening hierover delen met andere bewoners. De bewoners hebben bijvoorbeeld discussie over verbouwingen in straten, herindeling van groenstroken en het parkeerbeleid in de wijk. Het platform ondersteunt bijvoorbeeld de buurtbewoners in het elkaar beter leren kennen. De gemeente Den Haag heeft namelijk ingezet op burgerparticipatie en Haagse betrokkenheid.

Het platform geeft de Commissie Loosduinen bijvoorbeeld de mogelijkheid om veel verschillende meningen van buurtbewoners te bundelen en mogelijke problemen in de wijk snel te signaleren. De vervolgstap om deze problemen aan te kaarten bij de Gemeente Den Haag is snel gezet. Lees hier het artikel over het platform in Loosduinen.