Blog

De Omgevingswet

Serious Game Den Haag, De Omgevingswet

1. De Omgevingswet spoort ambtenaren en bestuurders aan om beter integraal te gaan werken

De Omgevingswet, de invoering daarvan spoort ambtenaren en bestuurders aan om beter integraal te gaan werken. Lagere overheden worden daar min of meer door gedwongen vanwege de invoering van De Omgevingswet. Dit is de uitkomst van de enquête, die is gehouden onder 300 publieke professionals, die zich bezig houden met de invoering van De Omgevingswet. Een van de conclusies is, dat om de invoering van De Omgevingswet soepel te laten verlopen, moet er veel gebeuren aan bijvoorbeeld de werkcultuur, de organisatiestructuur, het kennisniveau en het integraal werken. Lees gehele blog op : https://www.ludanta.nl/blog-integraal-l…uwe-omgevingswet/

2. De impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor gemeenten

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking nadat de wet in maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen.
De nieuwe wet heeft het doel om:

1. Een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden;
2. Een doelmatiger gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving;
3. Het realiseren van maatschappelijke functies in de fysieke leefomgeving.

Lees gehele blog op: https://www.ludanta.nl/blog-impact-nieuwe-omgevingswet-gemeenten/