Maandelijks archief februari 2019

doorLee Vlijter

Scholieren aan de slag met ‘serious gaming’

Scholieren aan de slag met de Serious game Omgevingswet

Scholieren aan de slag met de Serious Game Omgevingswet

Leerlingen van het Van Vredenburchcollege in Rijswijk konden op 29 november in de rol kruipen van een gamebouwer of van iemand die een stad herinricht. JINC organiseert samen met Manpower ‘bliksemstages’ voor VMBO leerlingen bij de gemeente Den Haag. Tijdens de stage van een ochtend maken leerlingen kennis met een ‘Serious Game’, die lijkt op de videogame ‘Simcity’. Ze gaan aan de slag met een driedimensionale computeranimatie van een stad. De meeste leerlingen uit de 2e klas VMBO van het Van Vredenburchcollege zijn er al, als hun leraar zich in het Haagse stadsdeelkantoor Laak bij hen voegt. Beleidsmedewerkers Joost van der Geest en projectmedewerker Suzanne Noordzij beginnen met een aantal vragen.

Wat doet de gemeente Den Haag?

Of de leerlingen weten wat de gemeente Den Haag doet? Hoeveel mensen werken er? Wat is een ‘Serious Game’ ? Die laatste vraag kunnen de jongens snel beantwoorden, met de andere vragen hebben ze duidelijk meer moeite. Dan krijgen ze de opdracht: richt het gebied Kijkduin opnieuw in.

Waarvoor gebruik je een Serious Game?

Stad van de toekomst “Veel bedrijven en organisaties gebruiken een ‘Serious Game’ om via een virtuele 3D omgeving inzichten te krijgen in processen. Daarnaast willen ze de communicatie tussen personen en afdelingen verbeteren”, legt Lee Vlijter uit. De specialist in ‘serious gaming’ traint ambtenaren in, hoe ze de game kunnen gebruiken bij de implementatie van de Omgevingswet in 2021. Dat is een nieuwe wet, waarmee het door vereenvoudiging van de regels makkelijker wordt om bouwprojecten te starten. Vandaag begeleidt hij de scholieren tijdens de game. “Natuurlijk hoop ik, dat ze er iets van opsteken’. Zij zijn degenen, die als het gaat om Den Haag in 2040 met de stad van de toekomst te maken krijgen. Dan is het goed, als ze daar nu al bij betrokken worden. Maar ik vind het vooral belangrijk dat ze het tijdens het spel naar hun zin hebben”, zegt Lee.

Stages maken later de keuze voor een beroep gemakkelijker

De Bliksemstage van JINC, een landelijke organisatie die basisschool- en VMBO leerlingen aan een goede start op de arbeidsmarkt helpt, moet het voor VMBO scholieren makkelijker maken een beroep te kiezen. Dit kunnen bijvoorbeeld beroepen zijn zoals ICT-er, technisch medewerker of werken voor een gemeente. De leerlingen worden in twee groepen verdeeld. De ene groep maakt een campagneposter en bedenkt samen met Suzanne, hoe ze wijkbewoners voor het 3D spel over de inrichting van hun wijk enthousiast kunnen maken.

Slopen, herinrichten en bouwen

De andere helft gaat met Lee met de ‘Serious Game’ aan de slag. De jongens hebben allen een ander deel van Kijkduin, die ze kunnen herinrichten. Al snel hebben ze het Simcity achtige spel door. “Je moet eerst een deel slopen, voordat je er kunt bouwen”, legt Lee uit. En nog voordat hij wil vertellen, hoe je een gebied kunt inrichten met stadsparken en verschillende type gebouwen, heeft één van de jongens al bijna alles in zijn gebied gesloopt. De anderen willen nu ook slopen.

Beleidsambtenaar Joost kijkt over hun schouder mee. “Maar je hebt nu wel allemaal woningen gesloopt”, zegt hij tegen één van hen. “Dan moet je daar ook weer woningen voor terug bouwen.” Al snel rijzen de wolkenkrabbers tot ver in de hemel. “Wow, meester, ik heb een gebouw met 25 etages!”, roept een leerling enthousiast. Zijn klasgenoot heeft de ‘tool’ ook ontdekt en zet een gebouw neer met 110 verdiepingen. “Ik heb het grootste gebouw!”, roept hij trots.

Leerlingen versus ambtenaren

“Zo’n verschil als je dit spel met ambtenaren speelt”, zegt Joost. “Ambtenaren hebben in hun werk met bouwvergunningen te maken en komen met subtiele aanpassingen. Ze houden bijvoorbeeld rekening met de welstandseisen en blijven meestal binnen het budget. Hier wordt gesloopt en lukraak gebouwd.” Toch is er één leerling, die zich vertwijfeld afvraagt of al dat slopen en bouwen niet teveel geld kost. Hij ziet, dat hij ver in de min staat met zijn budget. “Ik sloop nu voor 90 miljoen, mag dat?”, vraag hij aan Lee, die hem vertelt, dat hij daar nu niet op hoeft te letten.

Het vetste gebouw

Lee moet er na afloop om lachen. Het was voor hem de eerste keer dat hij scholieren bij dit spel hielp. “Leuk, dat enthousiasme en die onbevangenheid. Het ging nu vooral om wie het ‘vetste’ gebouw heeft neergezet en wie nog hoger kon bouwen. Niet erg, als ze de ervaring maar meenemen. Bij deze ‘Serious Game’ ga je met vele aspecten aan de slag, die horen bij de inrichting van een stad. Hopelijk helpt het hen straks om te bepalen, wat ze leuk vinden om te doen.” Voor 2018 staan nog meer van deze Bliksemstages in samenwerking met de gemeente Den Haag gepland.

Lees ook dit artikel over deze bliksemstage.

Meer lezen over de Omgevingswet & Serious Gaming

Contact opnemen met Lee Vlijter

Lee Vlijter is de eigenaar van Ludanta BV en is gevestigd in Den Haag. Hij helpt gemeenten door heel Nederland, van Groningen tot en met Maastricht met de invoering van de Omgevingswet. Hij is een ervaren participatie specialist. Al vanaf het begin, dat er sprake was van een nieuwe Omgevingswet heeft Lee zich verdiept in de Omgevingswet. Een Omgevingswet waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Een betere participatie van burgers op dit gebied kan met serious gaming beter vorm worden gegeven. Heeft u een vraag? Of wilt u een presentatie van wat ik voor u kan doen? Surf naar Mijn Contactpagina en bel of mail mij.

doorLee Vlijter

Serious Game Omgevingswet 2: verder verbeterd

Omgevingswet Game nu nog realistischer

Serious Game Omgevingswet 2 is nu nog realistischer met meer mogelijkheden. Na het grote succes van de Serious Game 1 kan je nu de verbeterde versie van het spel spelen. Iedereen kan zich vanaf nu met een team of individueel inschrijven voor deze vervolg game.

Serious Game Omgevingswet 2

Met de eerste versie van het spel is ruim een jaar succesvol gewerkt. De spelers maakten kennis met de Veranderopgave van de Omgevingswet. Mede op basis van de feedback op de 1e game is er een vervolg game ontwikkeld. Deze tweede Serious Game heeft meer nieuwe mogelijkheden, die de deelnemers nog meer op de proef stellen op het gebied van integraal werken en participatie.

Badplaats Kijkduin op de schop

Tijdens het spel maakt een team van minimaal twaalf spelers, door middel van werken met een 3D model een nieuw ontwerp voor de badplaats Kijkduin. De game onderscheidt bijvoorbeeld zes stakeholders: Wonen, Economie, Verkeer, Maatschappelijke Voorzieningen, Natuur & Milieu en de Buurtbewoner.

Nog steeds is het uitgangspunt, dat niemand zijn eigen rol speelt. Integraal werken betekent gezamenlijk de opgave oppakken, keuzes maken en begrip hebben of krijgen voor de andere thema’s. Door middel van efficiënt omgaan met ruimte, programma en samenwerken met andere rollen worden de spelers uitgedaagd om een zo optimaal mogelijk ontwerp te maken op grond van het voor de badplaats vastgesteld beleid. Het nieuwe spel omvat een groter gebied: Kijkduin is uitgebreid met een deel van Ockenburgh en een deel van Meer & Bos. Hierdoor wordt het een grotere opgave om het gebied opnieuw in te richten, maar ontstaan er ook meer mogelijkheden.

De nieuwe game is nog realistischer

Bij het ontwerpen van het nieuwe spel, zijn naast de landelijke open data, namelijk echte Haagse beleidscijfers gebruikt, waar de spelers mee te maken zullen krijgen. Hierdoor wordt het spel een realistischere weergave van de werkelijke situatie. Het is nog uitdagender om aan de gezamenlijke opgave te voldoen.

In Serious Game 2 is bijvoorbeeld de rol ‘buurtbewoner’ toegevoegd en dat brengt nieuwe spelelementen met zich mee. Dit maakt de situatie nog realistischer dan in game 1. De rol zal verantwoordelijk zijn voor het behartigen van de wensen en eisen van de buurtbewoners van Kijkduin Ockenburg.

Schrijf je nu in voor de Serious Game 2 door een e-mail te sturen naar seriousgaming@denhaag.nl met daarin je naam en beschikbaarheid/datumvoorkeur. De game wordt op maan- en woensdagen gespeeld in de ochtend en de middag op stadsdeelkantoor Laak.

Meer dan 850 spelers gingen je voor!

Meer lezen over de Omgevingswet 

Contact opnemen met Lee Vlijter

Lee Vlijter is de eigenaar van Ludanta BV en is gevestigd in Den Haag. Hij helpt gemeenten door heel Nederland, van Groningen tot en met Maastricht met de invoering van de Omgevingswet. Hij is een ervaren participatie specialist. Al vanaf het begin, dat er sprake was van een nieuwe Omgevingswet heeft Lee zich verdiept in de Omgevingswet. Een Omgevingswet waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Een betere participatie van burgers op dit gebied kan met serious gaming beter vorm worden gegeven. Heeft u een vraag? Of wilt u een presentatie van wat ik voor u kan doen? Surf naar Mijn Contactpagina en bel of mail mij.

doorLee Vlijter

Serious Game Omgevingswet ateliersessie 19 juni 2018

Integraal Werken in de Omgevingswet door middel van serious gaming

Tijdens de ateliersessie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op 19 juni 2018 te Zeist werd een sessie gegeven over Serious Game Omgevingwet. Truus Vernhout, adviseur innovatie bij VNG Realisatie, introduceerde de sprekers Hans Wisse van gemeente Den Haag en Lee Vlijter van Ludanta. In deze sessie lieten zij de deelnemers kennismaken met de Serious Game Omgevingswet. Dit is een digitaal 3D spel, waarbij het opdoen van ervaring met integraal samenwerken in het kader van de Omgevingswet hoog in het vaandel staat.

Ludanta, Omgevingswet

Game 1 en game 2

1e game:

 • Digitale informatievoorziening.
 • Participatie en communicatie.
 • Budget ‘uitgeschakeld’ om dat in eerste instantie geen belemmering te laten zijn bij het besluiten durven nemen.

2e vervolg game:

 • De bewoner is als stakeholder toegevoegd. Burgerparticipatie is belangrijk in de Omgevingswet.
 • Haags beleid en groter gebied à kruispunt verkeersbelasting met bijvoorbeeld het bijbouwen van virtuele rijstroken.
 • Interactief en ook een monitor tool. Dit gaan ze testen in de Binckhorst in Den Haag.
 • Een natuurgebied: wat doet dit met de stikstof, zuurstof, etc. in een gebied?
 • What if? Een stapje terug om te kijken hoe het gaat. In de game krijgen ze drie pauzes. Hoe vaak ze feedback geven aan elkaar en wat ze doen mogen spelers tijdens de game zelf beslissen.
 • Budget speelt nu ook een rol.

Lee Vlijter Omgevingswet

Doelen Serious Game

 • Het gemeenschappelijke doel weegt zwaarder, dan je eigen doel. Het is belangrijk om er samen achter te komen, hoe je het doel gaat benaderen.
 • Integraal samenwerken is belangrijk. Door het spelen met de Game is het primaire besef, dat samenwerken van belang is.
 • Kennismaking met de effecten en mogelijkheden van dynamisch 3D.

Demo van de Serious Game

Na een korte uitleg van de game gaven Hans & Lee een demo van de game. Het speelgebied is Kijkduin, maar kan elk gewenst gebied zijn door een willekeurig adres in te typen in de Tygron Engine. Als het adres is ingevuld wordt er een connectie gemaakt met bijna alle landelijke open databronnen, om van daar uit een 3D kaart te maken. De data van de gemeente zelf is vaak rijker, dan wat landelijk beschikbaar is. Deze informatie kan desgewenst verrijkt worden met data van de gemeente.

Functionaliteiten & mogelijkheden van de Serious Game

 • Weergave: origineel of gepland
 • Verschillende perspectieven:
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Participatie
 • Economie
 • Natuur & milieu

Serious Game Omgevingswet

Deelnemers van het spel worden in groepen ingedeeld met elk een eigen aandachtsgebied of rol. Bij voorkeur een ander gebied, dan waar ze in werkelijkheid werkzaam zijn. Zo voorkom je, dat ze niet los komen van de realiteit en zich onvoldoende kunnen inleven in de virtuele realiteit.

Gedurende de game komen nieuwe inzichten aan het licht. Het is belangrijk om daar met z’n allen op te kunnen anticiperen. Is bijvoorbeeld ‘groen’ goed, dan zorgen we dat aangepaste veranderingen vastgelegd blijven.

Per rol kunnen er andere maatregelen worden genomen. Elke groep heeft de bevoegdheid om aanpassingen door te voeren, die betrekking hebben op het eigen werkterrein. Als je iets verandert in de omgeving. Je sloopt bijvoorbeeld een gebouw, dan geeft de game aan wat dit moet jouw indicatoren en doelstellingen doet. Elke groep krijgt de voor hen relevante feedback, als zij zelf of een andere groep aanpassingen doorvoert.

Samenwerken is cruciaal

Je ziet dus niet, wat het voor de andere groepen betekent. Indien een groep wil weten wat de gevolgen zijn van een bepaalde aanpassing voor de andere groepen, zal die groep daar bij de betreffende groepen om moeten vragen. Dus voor een totaalbeeld van de gevolgen, moeten ze elkaar inzicht geven. Dit is een belangrijk doel van de game en daarom is een assertieve houding gewenst. Je hebt bijvoorbeeld een parkeergarage gebouwd. Maar hoe past dat in de algehele visie van een gebied? Als dat betekent dat het aantal auto’s sterk toeneemt kan het zomaar zijn, dat je voor dit gebied niet meer aan de milieu eisen voldoet door een te grote uitstoot van Co2, stikstof etc..  Hoe meer doelen je niet haalt, hoe slechter je score in de game. Als je bepaalde doelen niet meer kunt realiseren, dan moet je bij elkaar komen voor evenwicht.

Vragen van de deelnemers over de game

In hoeverre speelt kennis of het ontbreken van kennis een rol tijdens het spelen van deze game?

Het is juist positief, als je het niet of zo min mogelijk hebt. Neem daarom een andere  rol of functie aan dan in werkelijkheid.

Hoe zit het met de digivaardigheid?

De game spelen gaat verder dan alleen achter het scherm zitten. Je merkt, dat men elkaar helpt met de digitale interactie.

Krijg je niet bij elk spel c.q. vraagstuk dezelfde oplossingen?

Nee. Iedere groep krijgt hetzelfde uitgangspunt, maar ze komen niet met dezelfde oplossingen of zelfde manier van werken. Dat is voor elke groep weer verschillend. Dit is ook een leerdoel van de game: dat er niet één oplossing is, maar dat er meerdere mogelijkheden zijn om dezelfde doelen te bereiken.

Komt deze game beschikbaar in het DSO?

Vooralsnog wordt deze game niet gekoppeld met DSO. Hoe de informatie in de engine komt is nog een puzzel. DSO ondersteunt daar waar nodig.

Kan het worden ingebouwd in een ander platform?

Ja, dat is mogelijk, want de engine is heel flexibel. Maar het is meer een participatiemiddel. Er is vaak wel draagvlak voor een gebouw, maar als je mensen er niet bij betrekt, dan schiet je je doel voorbij. Het is belangrijk om met elkaar gelijkwaardig in gesprek te gaan. De beschikking hebben over actuele data is belangrijk, maar de eerste stap is om met elkaar aan tafel te zitten.

Is de game in te zetten voor het maken van een hecht team om een omgevingsvisie te maken?

Je hebt te maken met een hoger abstractieniveau. Dan moet je al die functies inzetten.

Vraag om over na te denken

Wat zou je zelf moeten ontwikkelen om dit in de dagelijkse praktijk toe te kunnen passen?

Den Haag roept gemeenten op om bij hen op locatie een dagdeel nader kennis te maken met deze vorm van werken. Dan kan beter worden beoordeeld of deze serious game geschikt is voor de eigen organisatie c.q. de eigen vraagstukken.

Meer lezen over de Omgevingswet & Serious Gaming

Contact opnemen met Lee Vlijter

Lee Vlijter is de eigenaar van Ludanta BV en is gevestigd in Den Haag. Hij helpt gemeenten door heel Nederland, van Groningen tot en met Maastricht met de invoering van de Omgevingswet. Hij is een ervaren participatie specialist. Al vanaf het begin, dat er sprake was van een nieuwe Omgevingswet heeft Lee zich verdiept in de Omgevingswet. Een Omgevingswet waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Een betere participatie van burgers op dit gebied kan met serious gaming beter vorm worden gegeven. Heeft u een vraag? Of wilt u een presentatie van wat ik voor u kan doen? Surf naar Mijn Contactpagina en bel of mail mij.