Ludanta voert projecten uit
in het sociaal domein

De specialist in participatie Ludanta BV voert projecten uit in het sociaal maatschappelijk domein. We maken moeilijke onderwerpen  zoals de Omgevingswet eenvoudiger en leuker met ondersteuning van serious gaming. Ludanta zet in op het versterken van de relatie tussen de burger en de overheid. Ze vindt het namelijk belangrijk om de burger een stem te geven in de participatiesamenleving.

De Omgevingswet ervaren
met Serious Gaming

Ludanta maakt gebruik van een serious game. Deze game kan u ondersteunen bij het organiseren van participatie in de geest van de Omgevingswet. In een 3D game kunnen vervolgens belanghebbenden individueel of samen een bepaald gebied herinrichten en ontwerpen.

De voordelen van werken met een Serious Game

Ervaring

Ten eerste staat de ervaring centraal. Daardoor gaat het leerrendement omhoog.

Gedragsverandering

Ten tweede kunnen persoonlijke ervaringen bijdragen aan gedragsverandering.

Probleemoplossend

Als derde gaan complexe situaties en vraagstukken veel meer leven voor de spelers.

Oplossing

Tot slot stimuleert dit het samen naar een probleem kijken en oplossen.

Presentatie Omgevingswet Serious Gaming

Ik geef en verras u graag met een presentatie waarin ik inga op de invoering en implementatie van de Omgevingswet. Ik vertel u hoe u met ondersteuning van een serious game op een geheel nieuwe wijze bijvoorbeeld bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunt betrekken bij initiatieven voor de leefomgeving.

De winst van de Omgevingswet voor de burger

Afspraak maken

Blog

Wij schrijven doorlopende artikelen over ontwerp en gebruikerservaring

Integraal werken in de geest van De Omgevingswet

Veel werk aan de winkel bij de invoering van De Omgevingswet De

Serious Game Omgevingswet 2: verder verbeterd

Serious Game Omgevingswet 2 is nu nog realistischer met meer mogelijkheden. Na het grote succes van de Serious Game 1 kan je nu de verbeterde versie van het spel spelen. Iedereen kan zich vanaf nu met een team of individueel inschrijven voor deze vervolg game.

Scholieren aan de slag met ‘serious gaming’

Scholieren aan de slag met de Serious Game Omgevingswet Leerlingen van het