Projecten

1. Serious Gaming en de nieuwe Omgevingswet

den haag omgevingswet

In opdracht van de gemeente Den Haag mag Ludanta voor het project ‘Implementatie Nieuwe Omgevingswet' een opdracht uitvoeren. In deze opdracht kunnen ambtenaren ervaren, wat de nieuwe Omgevingswet voor hun zal betekenen.

De nieuwe Omgevingswet bevordert het integraal werken
De Omgevingswet treedt begin 2019 in werking en voor die tijd moet er veel gebeuren. Het doel van het project is om het beste uit de gemeentelijke organisatie te halen door ambtenaren zelf te laten ervaren, wat het is om geïntegreerd en in de geest van de nieuwe Omgevingswet te werken. Dat betekent, dat de relevante ambtenaren gezamenlijk en niet alleen vanuit de functie maar meer als regisseur initiatieven van burgers en ondernemers faciliteert en ondersteunt.

Tygron Dynamische 3D model
Met behulp van de Tygron Dynamische 3D model kunnen ambtenaren van de Bestuursdienst, dienst Stedelijke Ontwikkeling, dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn, dienst Publiek Zaken en dienst Stadsbeheer samen een ontwerp maken voor een specifiek gebied of wijk.

In een volgende fase zullen niet alleen ambtenaren, maar ook bewoners en ondernemers gaan ervaren hoe in 2019 de nieuwe Omgevingswet met de game vorm wordt gegeven.

2. Participatie kwetsbare ouderen

In opdracht van Lijn1 Haaglanden en de Huisartsengroep van Loosduinen voeren we een onderzoek uit over verschillende thema’s rondom kwetsbare ouderen. Thema's zoals eenzaamheid, vallen, zelfstandigheid, participatie en huidige en toekomstige zorgvraag komen in een enquête voor de doelgroep aan bod.

Huisartsen kunnen zo inspelen op de te verwachten zorgvraag en andere zorgprofessionals inschakelen, als dat nodig mocht zijn. Dit alles met het doel om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten participeren in onze samenleving.

Lijn1 Haaglanden ontwikkelt netwerken in de wijken en bieden organisaties en professionals zowel op wijk- als regionaal niveau strategisch advies en ondersteuning. Het huidige systeem in de zorg voldoet niet meer. Daarom zet Lijn 1 in op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg.

Lijn1 werkt samen met professionals, zorgpartners, gemeentes en zorgverzekeraars in wijken, buurten en in de regio.

Vanuit de verbinding van de brede eerste lijn met andere professionals en bewoners in de wijk ontstaan nieuwe ziens- en werkwijzen. Deze zijn gericht op een gezonde wijk met gezonde burgers. We voeren dit uit met de online platform met de methode van Synmind. 

3. ‘Praat mee’ platform: Het vergroten van burgerparticipatie

Praat mee platform

Het Praat Mee Platform

In opdracht van Commissie Loosduinen in Den Haag hebben we een participatieplatform opgestart voor de Notenbuurt. De wijkbewoners kunnen zich hiermee op de hoogte houden over ontwikkelingen in de buurt en hun mening hierover delen met andere bewoners. De bewoners hebben bijvoorbeeld discussie over verbouwingen in straten, herindeling van groenstroken en het parkeerbeleid in de wijk. 

Het platform ondersteunt de buurtbewoners in het elkaar beter leren kennen. De gemeente Den Haag heeft ingezet op burgerparticipatie en Haagse betrokkenheid.

Het platform geeft de Commissie Loosduinen de mogelijkheid om veel verschillende meningen van buurtbewoners te bundelen en mogelijke problemen in de wijk snel te signaleren en aan te kaarten bij de Gemeente Den Haag. Lees hier het artikel over het platform in Loosduinen