BLog: Integraal werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

Geschreven door Lee Vlijter, 29 maart 2017

Onder ambtenaren en bestuurders is er zorg over het integraal werken, waar lagere overheden toe worden gedwongen door de nieuwe Omgevingswet. Dit is de uitkomst van de enquête, die is gehouden onder 300 publieke professionals, die zich bezig houden met de invoering van de komst van de nieuwe Omgevingswet. Eén van de conclusies is, dat om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen moet er veel gebeuren aan de werkcultuur, de organisatiestructuur, het kennisniveau en het integraal werken.

Wat is integraal werken?

Integraal werken gaat over vier kernbegrippen: Samenwerken, Samenhang, Afstemming en Gemeenschappelijkheid. Integraal leren werken doe je niet vanuit een boekje, omdat je het juist leert door vooral te doen en te leren van de opgedane ervaringen. Het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ ondersteunt pilots, die het integraal leren werken oefenen bij lagere overheden. Dit is onder gebracht bij het onderwerp ‘Anders Werken’ waarin aandacht is voor bestuurlijke afwegingsruimte, participatie en regionale samenwerking.

Leren in een veilige omgeving

Traditionele trainingsvormen zorgen ervoor, dat de trainer of docent zelf de link moet leggen tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. De studenten of leerlingen worden in een passieve rol gezet waarin zij vooral veel informatie inactief moeten verwerken. Dit zorgt ervoor dat het leerrendement tijdens een cursus of training relatief laag blijft.

In serious gaming staat de ervaring centraal

Met een serious game moet de leerling direct aan de slag, zoeken, uitproberen en direct ondervinden wat de consequenties zijn voor de gemaakte keuzes. Doordat in serious games de ervaring centraal staat, wordt het leerrendement  verhoogd.

Wat is serious gaming?

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, werven of selecteren, onderwijzen of het verwerven van inzicht. Met een serious game doe je persoonlijke ervaringen op, die goed bijdragen aan het bewerkstelligen van gedragsverandering.

Serieus gaming heeft vele voordelen

Serious games kunnen niet alleen worden gebruikt om vooraf beschreven gedragsverandering te stimuleren, maar ook om op een slimme intuïtieve manier ingewikkelde dilemma’s te verkennen en te ontdekken. Serious games maken het mogelijk om complexe situaties hanteerbaar te maken, omdat in het sociaal maatschappelijk werkveld er geen ondubbelzinnig goed of fout bestaat. Daardoor worden sociaal maatschappelijke vraagstukken vaak hanteerbaar gemaakt in ingewikkelde modellen. Door deze computermodellen te vatten in een speelbare simulatie, gaan deze vraagstukken veel meer leven voor de speler.

Serious games en de praktijk 

Om het verschil tussen een serious game en de dagelijkse praktijk zo eenvoudig mogelijk te maken is het voor de hand liggend om de professionele realiteit zo precies mogelijk na te bootsen. Als games worden gebruikt voor simulaties van veiligheid, dan is dat wel van groot belang om exact de werkelijkheid na te bootsen. Dit hoeft niet de regel te zijn, in sommige gevallen is dat juist niet wenselijk. Het is juist de kunst om medewerkers simulaties vanuit de eigen organisatie te laten spelen zonder dat het daadwerkelijk zo voelt. Een serious game kan als relevant wordt geaccepteerd op het moment dat het door de organisatie en de medewerkers als zinvol en herkenbaar wordt ervaren. Als je geen perfecte nabootsing nastreeft, dan gaan mensen ook niet op zoek naar fouten in de simulatie van hun werkelijkheid. 

Nieuwsgierig geworden?

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft verschillende programma’s opgericht zodat o.a. gemeenten de ruimte krijgen om leerervaringen op te doen. Willen jullie weten of een serious game ook voor jullie gemeente van meerwaarde is neem dan contact met mij op via mijn website http://www.ludanta.nl

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *