Blog

1. Integraal leren werken in de geest van de Nieuwe Omgevingswet

Onder ambtenaren en bestuurders is er zorg over het integraal werken, waar lagere overheden toe worden gedwongen door de nieuwe Omgevingswet. Dit is de uitkomst van de enquête, die is gehouden onder 300 publieke professionals, die zich bezig houden met de invoering van de komst van de nieuwe Omgevingswet. Eén van de conclusies is, dat om de invoering van de Omgevingswet soepel te laten verlopen moet er veel gebeuren aan de werkcultuur, de organisatiestructuur, het kennisniveau en het integraal werken. Lees gehele blog op : http://www.ludanta.nl/blog-integraal-l…uwe-omgevingswet/

Auteur: Lee Vlijter; Geschreven op 27 maart 2017

https://www.linkedin.com/in/leevlijter/

2. Impact nieuwe Omgevingswet voor gemeenten

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking nadat de wet in maart 2016 door de Eerste Kamer is aangenomen.
De nieuwe Omgevingswet heeft het doel om:

1. Een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden;
2. Een doelmatiger gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving;
3. Het realiseren van maatschappelijke functies in de fysieke leefomgeving. Lees gehele blog op: 
http://www.ludanta.nl/blog-impact-nieuwe-omgevingswet-gemeenten/

Auteur: Lee Vlijter; Geschreven op 9 februari 2017

https://www.linkedin.com/in/leevlijter/